College verwacht dat Floriade weer meer geld nodig heeft

Het college van Burgemeester en Wethouders verwacht dat de Floriade nog meer geld nodig heeft. Dit zegt het college als antwoord op schriftelijke vragen van de partij AP/OPA.

Het college zegt dat de huidige financiële positie van de Floriade BV bekend is. De laatste financiële prognose van de Floriade BV leidt tot een schatting van een extra verlies voor de gemeente van 6,6 miljoen euro. ‘Hiervan kan 2 miljoen  euro worden afgedekt vanuit de risicoreserve. Het restant wordt als knelpunt meegenomen in de Programmabegroting 2023’, schrijft het college. ‘In de geactualiseerde risicoreserve resteert een bedrag van 4,7 miljoen euro voor de laatste fase van de Floriade.’
Voor de precieze onderbouwing van de 6,6 miljoen euro en de risicoreserve verwijst het college naar de Programmabegroting 2023. Die wordt donderdag 6 oktober aan de raad aangeboden.

Leningen

Het college heeft in juli en augustus twee leningen verstrekt aan de Floriade BV van respectievelijk 4,5 en € 6,0 miljoen euro. ‘Beide bedragen passen binnen de besluitvorming rondom vaststelling van de Programmarekening 2021, waarbij de business case van de Floriade is aangepast naar aanleiding van lagere bezoekersaantallen.

Voor de rest van het artikel klik hier

Geschreven door