Documentwijzer wijst weg naar informatie gemeenteraad

De website met informatie over de gemeenteraad heeft een nieuw zoeksysteem. Documentwijzer is een uitbreiding van de wegwijzers die de raad nu al heeft.

Op de site raadvanalmere.nl kan iedereen met belangstelling voor het raadswerk informatie zoeken. De Documentwijzer geeft snel antwoord op vragen, zowel van raadsleden als van overige burgers.

Al lange tijd was de informatie voor iedereen toegankelijk, maar het was niet altijd simpel de weg te vinden. Met het intoetsen van een paar letters komen veel zoeksuggesties al tevoorschijn. Informatie over raadsvoorstellen, moties en amendementen, notulen en toezeggingen wordt nu beter te vinden.

Geschreven door