Onderzoek landbouwverkeer en fietsers in Flevoland

In de buitengebieden van Flevoland delen landbouwverkeer en fietsers vaak de weg. De provincie Flevoland wil graag weten hoe dit door de weggebruikers ervaren wordt.

Via de website www.buitenwegenflevoland.nl kunnen weggebruikers de eigen beleving melden en tips geven. De sluitingsdatum van het onderzoek is 31 oktober 2022.

Aanleiding voor het onderzoek is een gesprek met LTO Noord, Cumela, Fietsersbond en Provincie Flevoland waarin gesproken is over de verkeersveiligheid op de buitenwegen. Afgesproken is om gezamenlijk te onderzoeken of een campagne kan bijdragen aan het wederzijdse begrip tussen landbouwverkeer en fietsers. De resultaten van deze enquête zullen hiervoor worden gebruikt.

Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek eind december 2022 bekend. Meer informatie op www.buitenwegenflevoland.nl. Hier kan ook de enquête ingevuld worden.

Geschreven door