Gemeente Almere geeft vanaf 1 december bouwgrond uit voor bedrijfsvestigingen

Vanaf 1 december 2022 komt er weer bouwgrond beschikbaar op een aantal Almeerse bedrijventerreinen. Bedrijven die zich in Almere willen vestigen, kunnen vanaf dan deelnemen aan de daarvoor ingerichte openbare uitgifteprocedure.

De gronduitgifte betreft in eerste instantie de bedrijventerreinen Lagekant, De Vaart 4 en een deel van Stichtsekant. Voor de overige bedrijventerreinen in Almere en het resterende deel van Stichtsekant wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 de procedure voor de uitgifte van bouwgrond opengesteld. Per bedrijventerrein vermeldt de gemeente op de website onderneeminalmere.nl de uitgifteprocedure die voor dat specifieke bedrijventerrein geldt. Daarbij worden ook per kavel de voorwaarden vermeldt die voor de verwerving en ontwikkeling van de kavel gelden.

Overzichtskaart

Voor ieder bedrijventerrein is een overzichtskaart gemaakt, waarop de status van de kavels aangegeven wordt. Voor de kavels die op de overzichtskaart als beschikbaar staan, kunnen geïnteresseerde bedrijven meedingen naar de verwerving daarvan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt toegelicht in een procedurebeschrijving op de website onderneeminalmere.nl.

Geschreven door