Wethouder: Snel duidelijkheid Groene Veld

Wethouder Jesse Luijendijk heeft de gemeenteraad beloofd uiterlijk dinsdag acht opties uit te werken voor het nieuwe gezondheidscentrum in Nobelhorst.

Verschillende raadsfracties wilden donderdagavond een motie in stemming brengen over het behoud van het Groene Veld op de Brink. Ze zagen daarvan af na toezeggingen van de wethouder.

“We willen zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Maar het college kon zich niet lang voorbereiden omdat het moest reageren op een initiatief van bewoners”, legde Luijendijk uit. Omwonenden van de Brink willen het grasveld niet offeren aan een huisartsenpraktijk en zorgcentrum. Ze maakten vorige week bezwaar tegen het plan en verweten de gemeente slechte communicatie.

Die kritiek verwierp de wethouder. Hij herinnerde aan negen momenten waarop de gemeente de buurt had geïnformeerd. Luijendijk: “Ik wil afstand nemen van de verdachtmakingen van onze mensen doordat hun integriteit in twijfel werd getrokken.”

Hij zei twee werkdagen nodig te hebben om informatie aan de raad te geven en opties uit te werken. Daarna wil hij een technische sessie met de raadsleden beleggen.

[audio_player id=29179]

Geschreven door