Drugsdealer aangehouden in Buiten

Woensdagavond heeft de politie een zogenaamde dynamische controle gehouden in en rond het centrum.

Diverse boetes werden uitgeschreven voor verschillende feiten. Zo hebben ze ook waardevolle informatie vergaard. Maar de beste controle leek toch een man te zijn die kon worden aangehouden voor het dealen van softdrugs. Het was een mooie geslaagde avond zo maakt het korps bekend. Dit soort controles gaan ze de aankomende maand vaker doen in Almere Buiten.

De recherche gaan verder met de zaak van de drugsdealer. Naast een strafrechtelijk onderzoek krijgt deze verdachte ook een bestuurlijke maatregel opgelegd van 5000 euro voor elke keer dat hij wordt aangehouden voor dealen van softdrugs.

Het doel van het opleggen van een last onder dwangsom is om de overtreder tot naleving van de voor hem of haar geldende regels te bewegen en een met de wet strijdige situatie te herstellen of herhaling van een overtreding van de wet te voorkomen. Om dit doel te bereiken, wordt de hoogte van de dwangsom op het financiële voordeel dat hij of zij kan verwachten bij het niet-naleven van de voor hem of haar geldende regels, afgestemd.

Foto Politie Almere

Geschreven door