Nog geen gesprek over plan voor gevangenis

Een initiatief voor een trainingscentrum voor Defensie en politie in de voormalige gevangenis Almere Binnen krijgt veel steun van de conservatieve partijen in de gemeenteraad.

Het college kan op de plannen nog niet reageren omdat het complex eigendom is van de Rijksvastgoeddienst. Daarmee voert de gemeente gesprekken over het onderbrengen van twee groepen asielzoekers.

Het plan om in het leegstaande gebouw het Tactical Training Center te huisvesten behelst de komst van een grote trainingsfaciliteit. Daarvoor zijn volgens de initiatiefnemers simpele aanpassingen voldoende.

Zij hebben hun plan donderdagavond aan de gemeenteraad voorgelegd, nadat ze hoorden dat de Rijksvastgoeddienst zogenoemde veiligelanders en Dublin-claimanten in de cellen wil onderbrengen. Dat gaat om asielzoekers die een lage kans op een verblijfsvergunning hebben.

Met name de VVD is gecharmeerd van het alternatief. Dat zou gunstige maatschappelijke effecten voor de stad hebben. De vestiging van het trainingscentrum zou goed zijn voor de werkgelegenheid. Momenteel moeten militairen en politiemensen vaak naar het buitenland omdat hier onvoldoende trainingsmogelijkheden bestaan. De VVD overweegt met een motie het college opdracht te geven met de indieners van het plan in gesprek te gaan. Volgens het college heeft dat nu geen zin, omdat het plan niet bij de gemeente op tafel ligt.

Geschreven door