Almere in de knel met huisvesten statushouders

Almere slaagt er niet in de opgedragen aantallen statushouders snel genoeg te huisvesten. De gemeente heeft een achterstand van 32 urgenten vorig jaar en moet in de eerste helft van dit jaar nog 261 vergunninghouders onderdak bieden.

Statushouders hebben binnen twaalf weken na het verkrijgen van een verblijfsvergunning recht op woonruimte. Burgemeester en wethouders hebben aan de gemeenteraad gemeld dat de geëiste termijnen niet worden gehaald. Dat is het gevolg van de forse groei van het aantal andere urgenten en statushouders.

De problemen in Almere verschillen weinig van die in andere gemeenten. Almere heeft inmiddels met woningcorporaties afspraken over toewijzingen van vergunninghouders strikt uit te voeren.

De provincie heeft de gemeente opgedragen een plan van aanpak te maken om de achterstanden in te lopen. De gemeente denkt nu aan oplossingen zoals het splitsen van woningen, het verruimen van kamerverhuur, het kopen van woningen en het bouwen van tijdelijke woningen. Ook zouden woningen aan urgenten (mensen met een medische urgentie of gezinnen met kleine kinderen en tbs’ers en ex-gedetineerden) en statushouders moeten worden toegewezen die voor andere doelgroepen zijn gereserveerd.

Deze plannen zijn inmiddels door de provincie als onvoldoende afgewezen. De provincie vreest dat uitvoering ervan niet daadwerkelijk gaat leiden tot het adequaat inlopen van de achterstand en de realisatie van de taakstelling voor de komende periode.

Almere moet voor 15 maart nieuwe plannen presenteren. Als ook die niet voldoen, bestaat de kans dat de provincie de toewijzing zelf gaat regelen. (foto: Provinciehuis)

Geschreven door