College wil plannen kunstmuseum stoppen

Het College van B en W wil niet verder gaan met de plannen voor kunstmuseum M. De gemeente heeft er voorlopig onvoldoende geld voor.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de onderzoeken en gesprekken te stoppen. Wel wil het college door met Paviljoen M op het voormalige Floriadeterrein. Er is volgens het college geen geld voor langdurige ondersteuning van de exploitatie van nieuwe, grootschalige initiatieven zoals een kunstmuseum.

Ook de hoge inflatie waardoor Almeerders gedupeerd worden is aanleiding voor het college om in elk geval tijdens de lopende raadsperiode van het plan af te zien. Als extra reden wordt aangevoerd dat de gemeente te maken heeft met een aantal toekomstige maatschappelijke uitdagingen. Welke dat zijn geeft het persbericht over het besluit niet aan.

Er werd al een paar jaar gewerkt aan de voorbereiding voor het museum voor immersieve kunst. In 2020 werd kwartiermaker Denise de Boer aangesteld. De plannen waren in de stad fel omstreden vanwege de verwachte hoge kosten. Vooral na het debacle met de Floriade klonken veel protesten.

Het college adviseert wel nadrukkelijk om door te gaan met kunstpaviljoen M. en de daarbij behorende programmering en activiteiten in zowel de stad als de provincie. Deze hebben hun meerwaarde reeds bewezen. Het college erkent dat de ambitie op dit moment te groot is. Het ziet ernaar uit dat de gemeenteraad niet zal aandringen op voortzetting van de plannen voor het museum. (foto Kunstpaviljoen Floriadeterrein)

Geschreven door