Geen verkeersmaatregelen meer op de Hogering (N702)

De verbreding van de N702 Hogering bij Almere is zo goed als klaar. Afgelopen zaterdag 28 januari zijn de laatste verkeersmaatregelen op de Hogering opgeheven, omdat de laatste grote werkzaamheden zijn afgerond.

Afgelopen twee weken zijn gebruikt om dingen af te maken zoals het ophangen van (de nog ontbrekende) geluid reducerende panelen in de tunnelbakken, het bevestigen van randelementen op de viaducten en het plaatsen van bewegwijzering en bebording langs de Hogering. Ook zijn de pompinstallaties, om het regenwater uit de tunnelbak weg te krijgen, in de pompkelder aangesloten.

Komende drie maanden worden gebruikt voor allerlaatste, afrondende werkzaamheden. Er wordt nog een aantal bewegwijzeringsborden geplaatst en de bermen worden nog afgewerkt. Ook moet, door het slechte weer afgelopen december, een deel van het asfalt opnieuw worden geasfalteerd. Er komt nieuw asfalt tussen de Contrabasweg en Hollandsedreef, in beide richtingen. Het toen aangebrachte ZOAB is daar van onvoldoende kwaliteit en begint al te slijten. Naar verwachting kan in maart of april opnieuw worden geasfalteerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden is dit een paar dagen werk. Zodra de planning bekend is, vindt u meer informatie op de website flevowegen.nl.

Geschreven door