Lang niet alle kosten Floriade ingecalculeerd

De kosten die de gemeente heeft gemaakt voor de Floriade zijn ondanks het grote tekort, nog steeds veel te florissant. Dat rekent Hans van Driem voor in Het Parool.

Naast de 100 miljoen die het evenement Almere door tegenvallers heeft gekost, werd nog 53 miljoen verlies gemaakt. Daarin zijn de kosten voor het uitkopen van jachthaven Haddock, camping Waterhout en een zeilschool meegerekend. Ook de aanleg van een geluidswal en een parkeerterrein kwam voor rekening van de gemeente.

Daarnaast zou nog 49 miljoen euro gerekend moeten worden voor de ontwikkeling van woonwijk Hortus op het Floriadeterrein. Verder zijn door Flevoland, Almere en Amsterdam torenhoge kosten gemaakt voor eigen paviljoens.

De inkomsten van 36 miljoen worden dan nog veel te mooi afgeschilderd omdat het grootste deel ervan bestaat uit subsidies van Rijk en provincie.

Geschreven door