Dijk langs Almeerderstrand wordt prachtig duinlandschap

Eind 2021 is al een klein stukje dijk naast de jachthaven als duinlandschap ingericht. Hierdoor loopt het landschap van DUIN mooi door tot op het Almeerderstrand.

De aanleg van DUIN gaat de komende jaren door in de richting van de A6. Om ook hier het landschap goed aan te laten sluiten op het strand, zal de komende maanden op het zuidelijk deel van de IJmeerdijk zand worden aangebracht. De werkzaamheden starten op 15 maart 2023 en zijn naar verwachting eind juli 2023 klaar. De planning is om eind dit jaar het aangebrachte zand verder te profileren om er een echt duinlandschap van te maken.

Vanaf 15 maart 2023 starten de werkzaamheden met het bekleden van het dijktalud met asfalt, zodat het profiel van de dijk – dat onder het zand verdwijnt – gemarkeerd blijft geeft een woordvoerder van de gemeente aan.. Aansluitend zal circa 160.000 m3 zand worden aangevoerd. Dit zand wordt in het gebied op en rond de dijk verwerkt. Ook wordt op het meest zuidelijk deel van het gebied – ter hoogte van het spoor – een nieuwe parkeerplaats aangelegd voor bezoekers van het Almeerderstrand.

Bereikbaarheid strand, horeca en theater

Het zand dat voor de werkzaamheden nodig is wordt per schip aangevoerd en op het strand bij de Hollandse brug overgeladen in vrachtwagens die het over zuidelijk deel van het strand naar de dijk rijden. Daarom is in de periode van 15 maart tot 15 juli 2023  dit deel van het strand tijdens de werktijden tijdelijk afgesloten voor bezoekers. Dit betekent dat ook het hondenstrand tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk is.

De rest van het Almeerderstrand, Poortdok, StrandLAB, Stad & Natuur en Vis à Vis blijven gedurende de werkzaamheden bereikbaar via onder andere de Poortdreef en de Muiderzandweg. Eventuele tijdelijke parkeerplaatsen zullen met borden worden aangegeven.

Het fietspad evenwijdig aan de IJmeerdijk (vanaf het hoogbouwgebied DUIN tot aan het spoor) wordt afgesloten en verwijderd. Hiervoor komt een omleidingsroute.

Meer informatie en vragen

De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli 2023 zijn afgerond. Wij zullen je via almere.nl/ijmeerdijk pagina op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden

Geschreven door