Nieuwe inrichting Zomerspelenplein Almere Poort

Op maandag 25 september beginnen we met werkzaamheden aan het Zomerspelenplein. Het plein krijgt een nieuwe inrichting. Er komt meer ruimte voor groen met grasheuvels en nieuwe bomen, zo gaf de woordvoerder aan.

De bestaande bestrating wordt opnieuw aangebracht en er komen nieuwe vlonderpaden op het plein. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voert de werkzaamheden voor de gemeente Almere uit. We verwachten voor de kerstvakantie klaar te zijn. 

Wat gaan wij doen? 

De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude inrichting van het plein. De bestaande natuurstenen banen met teksten blijven liggen. De vrijkomende stenen gebruiken we opnieuw bij de aanleg van het nieuwe plein. Tegelijkertijd leggen we de groen- en plantvakken aan. Ook vervangen wij waar nodig de bestaande putten en putdeksels. Verder gaan we aan het werk naast de fietsenstalling tot aan het Pierre de Coubertinpad (fietspad). Daar vervangen we een deel van het riool en leggen daarna de bestrating aan. Bij een deel van de woningen die aan het plein liggen, vervangen we de huidige opgang door nieuwe traptreden. We verplaatsen waar nodig de bestaande verlichting op het plein. Als onze werkzaamheden klaar zijn worden er nieuwe bomen geplant en gras ingezaaid. Dit staat gepland voor het plantseizoen van 2024.

Planning en fasering

Om eventuele overlast tijdens de uitvoering te beperken en het station bereikbaar te houden, voeren we de werkzaamheden in vier fasen uit. 

  • Fase 1: week 39 tot en met 44, werkzaamheden zuiddeel Zomerspelenplein.
  • Fase 2: week 41 tot en met 48, werkzaamheden noorddeel Zomerspelenplein, langs flatgebouw tot Pierre de Coubertinpad.
  • Fase 2A: week 48, werkzaamheden klein hoekje Zomerspelenplein.
  • Fase 3: week 49 tot en met 51, werkzaamheden langs het spoor, tussen Pierre de Coubertinpad en Zomerspelenplein.

Tijdelijke opslagplaats 

Op maandag 25 september maken wij een tijdelijke opslagplaats aan de Demetrius Vikelaslaan voor opslag van materialen en het plaatsen van een verrijdbare keet. We zetten hiervoor een groenvak en een beperkte gedeelte van de bestrating af met hekken. De opslagplaats gebruiken naar verwachting tot eind 2023.

Bereikbaarheid en veiligheid

Tijdens de werkzaamheden blijven het NS station Almere Poort en de fietsenstallingen altijd bereikbaar voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten. De woningen die aan het plein liggen, houden wij door het leggen van loopschotten zoveel mogelijk bereikbaar. Voor de veiligheid zetten we het werkterrein af met hekken. 

Geschreven door