Raad houdt vast aan Domus in Poort

Binnen enkele maanden krijgt de gemeenteraad een voorbeeld van een veiligheidsplan voor Domus in Poort. Daarin kunnen maatregelen worden genoemd waarmee de omstreden voorziening gaat werken.

Een veiligheidsplan is een belangrijke voorwaarde voor de komst van een beschermde woonvorm voor verslaafden. In de omgeving bestaat veel verzet tegen het project van het Leger des Heils. De PVV spreekt van “grote maatschappelijke onrust”, juist vanwege de nabijheid van een school.

Een definitief veiligheidsplan kon wethouder Froukje de Jonge de raad donderdag niet beloven. Zij worstelt vooral met de kloof die ontstaan is tussen omwonenden en de gemeente. “Het is een puzzel hoe we die gaan beslechten”, zei de wethouder.

Een motie van de PVV om Domus niet in Poort te vestigen wees ze af. Daarin wordt ze gesteund door een meerderheid van de raad.

“We hebben een zorgvuldige zoektocht naar een geschikte locatie gehouden, met hulp van deskundigen. Een andere plek is geen reële optie. Dan is de consequentie dat Domus alleen in het centrum van Stad blijft – ook in de buurt van een basisschool”, zei De Jonge.

Zij verwacht dat het veiligheidsrisico voor de omgeving van Domus tot een minimum beperkt kan worden.

Geschreven door