Steun voor uitstel museumplannen

Het voorstel om voorlopig geen plan te maken voor een kunstmuseum, kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Het college van b en w maakte eerder bekend het idee op de lange baan te willen schuiven.

Alleen PvdA en GroenLinks blijken teleurgesteld over het uitstel. “Ik gun Almere meer dan een verzameling huizen”, zei raadslid Leida Höhle van de PvdA. “Ik begrijp best dat het misschien niet plaats en tijd zijn voor dit plan, maar waarom is er geen alternatief, een kleinere kunsthal bijvoorbeeld.”

Bijna alle fracties vinden het voorlopig voldoende als alleen Paviljoen M op het Floriadeterrein blijft bestaan. D66 wijst erop dat het collegevoorstel geen ‘no-go” is, maar dat het museum vooruitgeschoven is.

Daarop reageerde Frank Fesevur (PVV): “Realiseert D66 zich wat voor mensen in deze stad leven? Ik denk dat als je het in de stad vraagt, mensen een andere mening geven dan dat er cultuur nodig is om hier fijn te leven, zoals D66 stelt.”

Namens GroenLinks probeerde Jaap Steenkamer de raad alsnog tot een discussie over het museum te verleiden. Hij benadrukte dat de raad door het voorstel van het college niet toekomt aan een bespreking van het museum. Dat werd in het coalitieakkoord voorgesteld. “Nu is eenzijdig geconstateerd dat er geen geld is. Wij hebben geen keus meer.”

Het is de SP die voorstelde het bestaande paviljoen te bestemmen voor plaatselijke kunstenaars, die vaak om ruimte schreeuwen. (foto: Paviljoen M)

Geschreven door