Betrek Almeerders bij beslissing kunstmuseum

Nog dit jaar zal de business case, een onderzoek naar de kosten en baten, van het kunstmuseum in Almere worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Veel partijen hebben aangegeven op basis van deze business case een beslissing te zullen nemen of zij de komst van het kunstmuseum in Almere zullen steunen.

PVV en CDA willen echter dat ook Almeerders zelf worden geraadpleegd, voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. Daarom hebben zij een motie ingediend voor een onafhankelijk onderzoek naar de mening van de Almeerder. Ook de SP en DENK steunen deze motie.

De plannen voor een nieuw kunstmuseum zijn al ver gevorderd. Het museum richt zich met grootschalige multimediale kunst op het eigenzinnige karakter van Almere en Flevoland en heeft momenteel een paviljoen op het Floriadeterrein waar een voorproefje te zien is van wat er in het museum verwacht kan worden.

De vier partijen zijn van mening dat een grote investering als een kunstmuseum aanzienlijk draagvlak moet hebben. Tot op heden is er nog geen onderzoek gedaan naar de mening van de Almeerders.

Jeltje Vliegenthart-Kuiken van CDA Almere: ‘Wij vinden het vreemd dat er geen enkel inzicht is in hoe de Almeerder over het kunstmuseum denkt. De uitkomst van het onderzoek moet wat ons betreft zwaar meewegen bij de beslissing van de gemeenteraad voor of tegen een kunstmuseum in Almere.’

De motie vindt u hier: https://almere.notubiz.nl/document/11921191/1

Geschreven door