Winkeliers de dupe van wettelijke voorschriften

Uitzetten gemeentecamera’s nodigde inbrekers uit.

In de nacht van zondag op maandag sloegen inbrekers hondsbrutaal toe bij tabakswinkel Lydia in Almere Haven. Ruim twintig minuten konden de drie mannen ongestoord en onbespied werken aan het opkrikken van het rolluik, waarna met een moker een onderraam werd ingeslagen. Nauwelijks een minuut hadden ze nodig om zo’n € 7.000,- aan sigaretten bij elkaar te grissen en in de nacht te verdwijnen.

Het sterke vermoeden bestaat dat de inbrekers tot hun daad kwamen omdat ze een paar dagen eerder hoorden dat de gemeentelijk observatiecamera’s juist in dat deel van het centrum van Haven waren uitgeschakeld.

Drie kwart jaar rustig

Zes dagen eerder had het college van B&W aan de buurtbewoners in het centrum laten weten dat criminaliteit en overlast sinds de plaatsing van camera’s drie kwart jaar eerder vrijwel verdwenen waren.
Volgens wethouder Maaike Veeningen, die gisteravond door de raad scherp werd bevraagd over de gebeurtenissen, is de gemeente verplicht om dan de camerabewaking uit te zetten. In dit geval waren ze op en rond de Brink aan gelaten, maar in het winkelgebied rond de Kruisstraat wel uitgezet. Daarvan moet de gemeente de raad op de hoogte brengen, wat een week geleden per brief gebeurde, maar ook de omwonenden.

‘Open invitatie’

Die kregen allemaal een bericht van de gemeente in de bus waarin precies werd meegedeeld waar niet en waar nog wel wordt geobserveerd. Zowel de eigenaren als verschillende partijen waren verontwaardigd over dat feit. Ton Theunis van ApOpa noemde het ‘een open invitatie aan criminelen’.

De schok bij de eigenaren van de tabakszaak zit er nog steeds in, maar tegelijkertijd zijn ze woedend. Ze hebben inmiddels contact gezocht met een advocaat en beraden zich nu op stappen, omdat ze de gemeente verantwoordelijk vinden voor de ontstane situatie die hen, naast de gestolen sigaretten, ook een schade van ruim € 6.500,- heeft opgeleverd.

Burgemeester

De gemeente lijkt zelf ook terdege te beseffen dat de gebeurtenis ernstig is. Gistermiddag bracht de nieuwe burgemeester, Hein van der Loo, een bezoek aan de winkel om eigenaren en personeel een hart onder de riem te steken.

Die eigenaren hebben extra reden om bezorgd te zijn omdat binnenkort supermarkten en tankstations geen sigaretten meer mogen verkopen. Zij vrezen voor de enorme toeloop van rokers wanneer zij als enige toeleverancier overblijven. Dat maakt hen nog interessanter voor criminelen.

Vergoeding voor maatregel

Terwijl de VVD in een motie (https://almere.notubiz.nl/document/12549929/1) om directe inschakeling van de gedoofde camera’s heeft gevraagd en wil dat gewerkt wordt aan permanente in plaats van tijdelijke observatie, heeft ApOpa nog iets anders voor ogen en diende daarvoor eveneens een motie in (https://almere.notubiz.nl/document/12549935/1).

‘Er zijn bepaalde winkels in Almere, zoals juweliers, telefoonzaken en tabakswinkels die extra aantrekkelijk zijn voor het gajes,’ legt fractie-assistent Ton Theunis uit. ‘Deze winkels geven al jarenlang noodgedwongen vreselijk veel geld uit aan beveiliging. Experts hebben ons uitgelegd dat opkrikken van rolluiken erg populair is bij inbrekers, maar dat de oplossing daartegen makkelijk is te verwezenlijken.’

Die oplossing zit hem in een zogenaamde ‘verzink-gleuf’ waardoor de onderzijde van een rolluik in de grond zakt en niet meer omhoog te krikken is. Theunis is van mening dat de gemeente na deze inbraak in het kader van meer veiligheid een gebaar zou moeten maken naar alle winkeliers in Almere die extra risico lopen en de aanleg van zo’n ‘verzink-sleuf’ moet vergoeden.

‘Er zijn zo’n vijfendertig winkels in de stad die hiervoor in aanmerking komen, dus praten we hier over ongeveer € 35.000,-. Dat doet niets aan het absurde tekort aan politieagenten dat Almere al decennia heeft, maar het is tenminste iets dat deze ondernemers effectief helpt. Zeker nu voor onze partij deze inbraak echt gekoppeld moet worden aan het publiekelijk uitschakelen van de camera’s.’

Geschreven door