De #Wooncrisis in Almere: week 15 in 2023

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden.

Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is? Het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en duur

WoningNet biedt in week 15 van dit jaar achttien huurwoningen aan. Vijftien woningen zijn betaalbaar of goedkoop. Goede Stede adverteert deze keer drie huurwoningen in de vrije sector. Kandidaten met een inkomen van minstens € 44.035 en maximaal € 68.283 reageren op deze dure voormalige sociale huurwoningen.

Wachten en loten

Over de 15 sociale huurwoningen valt te melden dat verloting dit zal keer zorgen voor één nieuwe huurder. De nieuwe bewoners van de andere 14 huurwoningen moeten veelal het langst hebben gewacht. Van deze 14 is de helft (7) bestemd voor senioren. Drie studenten en drie jongeren maken ook kans op een sociale huurwoning. De ene resterende woning is voor andere woningzoekenden.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker alweer een groter en vooral duurder aanbod: 1.061 woningen. Dat was in week 13 nog 942 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is bijna net zo mager als twee weken geleden: 6 huizen. De drie garageboxen zijn in dat aantal niet meegenomen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 266 woningen. In week 13 waren dat 261 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft deze week duidelijk een grotere keuze: 463 (was in week 13: 383) huizen. Dat is ruim anderhalf keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.


Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week ook uit meer woningen dan twee weken geleden week kiezen: 343 (was in week 13: 315. Altijd nog meer keuze dan wie minder dan € 350.000 op zak heeft. Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, kan uit bijna drie keer zoveel woningen kiezen als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 28 (was in week 13: 27).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar

Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Jarenlang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning. Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 15 blijft de trend in Almere het zelfde: een stijgend aandeel duur aanbod in de koopsector en weinig betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of het aanbod echt past bij de vraag van Almeerders. Almere is in de loop van de tijd duidelijk door de ondergrens van de minister gezakt.

Dit artikel is geschreven door John van der Pauw

Geschreven door