De #Wooncrisis in Almere: week 16 in 2023

Groter aanbod koop vanaf € 350.000 en 14 sociale huurwoningen

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is? Het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en duur

WoningNet biedt in week 16 van dit jaar veertien huurwoningen aan. Die zijn allemaal betaalbaar of nog net sociaal. Deze week geen huurwoningen in de vrije sector.

Wachten en loten

Over de 14 sociale huurwoningen valt te melden dat verloting dit zal keer zorgen voor vier nieuwe huurders. De nieuwe bewoners van de andere 10 huurwoningen moeten veelal het langst hebben gewacht. Van deze 10 zijn er 9 bestemd voor senioren. Eén student maakt ook kans op een sociale huurwoning. De 4 woningen die verloot worden zijn niet voor huurders uit een doelgroep.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker een aanbod dat tachtig keer groter en ook duurder is: 1.124 woningen. Dat waren er in week 15 na aftrek van 2 garages 1.106 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is net zo mager als twee weken geleden: 7 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 260 woningen. In week 15 waren dat 266 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft deze week duidelijk een grotere keuze: 475 (was in week 15: 463) huizen. Dat is ruim twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week ook uit meer woningen dan twee weken geleden week kiezen: 355 (was in week 15: 343. Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 op zak heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, kan uit bijna twee keer zoveel woningen kiezen als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 27 (was in week 15: 28).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar

Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Jarenlang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning. Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 16 blijft de trend in Almere het zelfde: een stijgend aandeel duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en weinig betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of het aanbod echt past bij de vraag van Almeerders. Almere is in de loop van de tijd duidelijk door de ondergrens van de minister gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door