De #Wooncrisis in Almere: week 17 in 20235 sociale huurwoningen en 837 huizen een prijskaartje vanaf € 350.000 te koop

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden.

Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is? Het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en duur

WoningNet biedt in week 17 van dit jaar zeven huurwoningen aan. Vijf zijn betaalbaar en twee in de vrije sector. De woningen in de vrije sector zijn van Goede Stede en voor huurders met een inkomen van € 44.235 tot maximaal € 63.283. Met dat inkomen leent een bank maximaal € 185.310 tot
€ 281.676 aan de koper van een huis.

Wachten en loten

Over de 5 sociale huurwoningen valt te melden dat verloting dit zal keer zorgen voor drie nieuwe huurders. Een van de te verloten woningen is bestemd voor een senior die een groter huis achterlaat. De nieuwe bewoners van de andere 2 huurwoningen moeten veelal het langst hebben gewacht. Deze twee zijn bestemd voor senioren.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker een aanbod dat tweehonder keer groter en ook duurder is: 1.095 woningen. Dat waren er in week 16 na aftrek van 2 garages 1.124 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is net zo mager als een week geleden: 7 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 251 woningen. In week 16 waren dat 260 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft deze week duidelijk een grotere keuze: 465 (was in week 16: 475) huizen. Dat is bijna twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week ook uit meer woningen dan twee weken geleden week kiezen: 345 (was in week 16: 355). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 op zak heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, heeft vijf keer meer keus als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 27 (was in week 16: 27).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar

Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Jarenlang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning. Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 17 blijft de trend in Almere het zelfde: een groot aandeel duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of het aanbod echt past bij de vraag van Almeerders. Almere is in de loop van de tijd onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

Dit artikel is samengesteld door John van der Pauw

Geschreven door