Hoger gras hoort bij een groene stad

Vanaf dit jaar hoger gras op verschillende plekken in de stad

Almere is een groene stad. Daar hoort ook bij dat op een ecologisch verantwoorde manier met de natuur omgegaan wordt: niet alleen met dieren en bomen, maar ook met het gras. Vanaf 2023 laat de gemeente het gras daarom op veel plekken langer groeien. Òm Almeerders hiervan bewust te maken, start daarom de campagne ‘Hoger gras hoort bij een groene stad.’

Eerder hield de gemeente het gras in de stad vooral kort. Dat ziet er strak uit, maar is niet het beste voor de natuur. Hoger gras biedt meer ruimte voor verschillende soorten planten, bloemen en kruiden. Dit versterkt de biodiversiteit in de stad. Ook hebben insecten en kleine zoogdieren hierdoor altijd voeding en een schuilplek. Het hoge gras wordt 1 tot 3 keer per jaar gemaaid. Het gras kan op bepaalde plekken daarmee tot wel een meter hoog worden. Het gras kan niet overal langer zijn. Per veld of berm wordt bekeken wat het beste past. Laag gras is nodig om op te voetballen of te picknicken en vind je dus veel in woonwijken. Verder zijn er plekken waar door te lang gras onveilige situaties kunnen ontstaan. Ook daar wordt het gras kort gehouden.

De natuur helpt een handje

Wethouder Luijendijk: ‘Almere is een prachtige groene stad en dat willen we ook zo houden en waar mogelijk versterken. Hoger gras hoort daar bij. Insecten en kruiden zijn van belang voor de natuur en dus voor ons. Door het gras op bepaalde plekken hoger te laten, versterken we de biodiversiteit in onze stad. Daarnaast kan hoger gras ons ook een handje helpen: zo ontstaat er bijvoorbeeld een leefgebied voor dieren die de eikenprocessierups eten. Zo helpt het hoge gras mee aan het maken van een prettige leefomgeving, voor iedereen.’

Met het nieuwe maaibeleid is de natuur beter te zien in de stad, door de aanwezigheid van dieren, maar ook door de plekken waar gras en bloemen langer zijn dan vroeger. Het verschil in de hoogte en hoeveelheid van gras, bloemen en bermen verandert zichtbaar voor de stad. Want ook als er wordt gemaaid, wordt dat niet op alle plekken tegelijk gedaan. Zo hebben insecten en andere dieren altijd voedsel en een plek om te schuilen.  

Ga het zelf na Dat het gras dit jaar op veel plekken hoger zal staan, gaat opvallen in de stad. Om bewoners uitgebreid te informeren, staat op almere.nl/gras meer informatie en een kaart waarop precies te zien is hoe hoog het gras waar wordt in Almere

Geschreven door