Presentatie voorlopig ontwerp Almeerderhout op 15 mei

Iedereen die geïnteresseerd is in Stadsbos Almeerderhout is van harte welkom om het voorlopig ontwerp van een deel van het bos te zien op 15 mei, meld de gemeente.

Ook de bewoners van Almere Haven en Nobelhorst die mee hebben gedaan aan een participatietraject presenteren voor het eerst hun idee voor een ‘Boskamer’ zijn welkom. 

Na de presentatie zijn Gemeente Almere en Staatsbosbeheer erg benieuwd wat jij van de ontwerpen vindt en of je mogelijkheden ziet om de plannen nog beter te maken.  

Inrichtingsplannen 

Gemeente Almere en Staatsbosbeheer werken in het Almeerderhout samen aan het stadsbos van de toekomst. In 2021 is het ontwikkelingsplanplan voor Stadsbos Almeerderhout vastgesteld. Het ontwikkelplan wordt nu uitgewerkt in inrichtingsplannen. In zo’n plan zie je wat waar komt. Dus de plekken voor recreatie, voorzieningen en natuur die er al zijn en wat er aan het bos wordt toegevoegd in de toekomst.  

De eerste gebieden waarvoor we de inrichtingsplannen uitwerken zijn het bos bij Almere Haven en Nobelhorst en het bos tussen de A6 en de Lange Wetering dat deze twee gebieden verbindt. Het bos bij Almere Haven grenst ook aan een deel van Overgooi. In het najaar worden de inrichtingsplannen voor het bos bij Vogelhorst en Oosterwold gemaakt. 

Bijeenkomst op 15 mei 2023 

Op 15 mei organiseren gemeente Almere en Staatsbosbeheer een bewonersbijeenkomst om het ontwerp te presenteren. Ook laten groepen bewoners uit Nobelhorst en Almere Haven zien wat hun idee is voor de Boskamers. Na de bewonersbijeenkomst maken Gemeente Almere en Staatsbosbeheer een slag in het ontwerp. Met definitieve keuzes over waar wat komt. Dan volgt nog eens een bewonersbijeenkomst. 

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 18.30 uur 
Locatie: Buitencentrum Almeerderhout, Kemphaanlaan 4, Almere 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

Geschreven door