Stroomleidingen stuiten op bezwaar Almere

Er bestaan in Almere grote bezwaren tegen twee mogelijke routes voor een hoogspanningskabel tussen Diemen en het noorden van Flevoland. Eén van de tracés doorsnijdt de stad van zuid naar noord en wordt door het college van burgemeester en wethouders beslist afgewezen.

Het rijk heeft vijf alternatieven voor de verbinding in kaart gebracht. Eén daarvan loopt grotendeels over water van het Markermeer. Een tracé gaat dwars door de stad en brengt plannen van Almere in gevaar. Ook is een tracé getekend dat grotendeels buiten de stad om gaat maar wel woonwijk Hout kruist.

Het stadsbestuur heeft in 2021 bij netbeheerder Tennet al bezwaar gemaakt tegen een hoogspanningsverbinding die door Almere zou lopen. Het college vindt dat ontwikkelingen in de stad niet door een hoogspanningskabel gehinderd mogen worden. Liefst zou het ook de bestaande verbinding zien verdwijnen, schreef het college in 2021.

Het ziet er nu daar uit dat de huidige verbinding mogelijk uit de stad verdwijnt.

Eén van de vijf tracés die worden onderzocht is voor het college onaanvaardbaar, tegen een tweede bestaan grote bezwaren. Daarentegen ziet het college de watervariant liefst serieus onderzocht worden.

Geschreven door