ViP Almere helpt mee om gemeentelijke gebouwen toegankelijk te maken

In antwoord op schriftelijke vragen van de SP wordt ViP Almere door de Gemeente Almere uitgenodigd om samen te kijken waar de toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen verbeterd kan worden.

Sinds 2006 is het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap van kracht. Het verdrag geeft mensen die slechtziend, blind of doof zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen hebben, het recht op volwaardige toegang tot de samenleving.

Werkgroep ViP Almere (VN-verdrag in de Praktijk Almere) komt op voor Almeerders met een handicap of beperking en helpt de gemeente bij de uitvoering van dit verdrag.

SP-raadslid Ellen van de Baan stelde schriftelijke vragen aan het college over de toegankelijkheid van het gemeentelijk vastgoed, naar aanleiding van een brief waarin ViP Almere de slechte toegankelijkheid van De Kunstlinie tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie onder de aandacht bracht.

Met de schriftelijke beantwoording van het college staat, naast de toegankelijkheid van de openbare ruimte, nu ook de toegankelijkheid van openbare gemeentelijke gebouwen op de agenda. Dit is in lijn met het coalitieakkoord waarin “Kansen voor iedereen” een kernwaarde is: “Naast een diverse stad willen we dat Almere ook een inclusieve stad is waar iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan participeren ongeacht eventuele beperkingen.”.

Johan de Visser van ViP Almere kijkt uit naar de uitnodiging van de gemeente om mee te denken: “We nemen graag de handschoen op om samen te kijken hoe we alle gemeentelijke gebouwen met een publieke functie toegankelijk kunnen maken voor mensen met een beperking. Met alleen een technische invalshoek red je het niet. De inbreng van ervaringsdeskundigen is onmisbaar voor een goede oplossing.”. Gevraagd om een reactie meldt wethouder Alexander Sprong (SP) dat ViP Almere binnenkort een uitnodiging krijgt.

Het college houdt nog wel een slag om de arm: “Wel moet worden gemeld dat hier geen budgetten voor zijn gereserveerd.”. Ellen van de Baan: “Als voor het toegankelijk maken van gebouwen extra  budget nodig is, verwachten we een voorstel van het college zodat we als gemeenteraad hierover een besluit kunnen nemen.”.

Geschreven door