De sterwaarderingen 2023 zijn weer uitgereikt

Sterwaarderingen voor Werkgroep Veilig Ondernemen van het buitengebied Stadslandgoed De Kemphaan én Werkgroep Veilig Ondernemen van bedrijventerreinen Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier voor hun inzet voor veiligheid

Op 12 en 28 september zijn er twee sterwaarderingen uitgereikt aan twee werkgroepen van ondernemers die zich in Almere bezighouden met veilig ondernemen. Het gaat om de werkgroep van het buitengebied Stadslandgoed De Kemphaan en om de werkgroep van bedrijventerrein Veluwsekant, Sallandsekant en het Atelier. De sterwaardering is een certificering die de ondernemers krijgen voor hun inzet voor een schone en veilige omgeving, zowel voor werknemers als bezoekers.

Burgemeester Hein van der Loo: “Het doet mij goed om te zien hoe onze ondernemers zich inzetten voor Almere. Samen zorgen we ervoor dat we veilig kunnen blijven wonen en werken in onze stad.”

Doel werkgroepen

Beide werkgroepen werken samen met ondernemers, het Platform Veilig Ondernemen, de SBBA, politie en de gemeente (wijkregie, brandveiligheid, adviseurs veiligheid en de veiligheidsmanager). Samen zorgen ze ervoor dat de betrokken ondernemers meldingen doen van zaken die niet goed gaan, ze richten een Whatsapp-groep op, verzorgen trainingen in de winkelgebieden, stellen veiligheidsanalyses op, houden enquêtes onder de ondernemers en nog veel meer. Alles met als doel: een veilige en schone omgeving, waar het prettig verblijven is.

Beoordeling

Het Platform Veilig Ondernemen beoordeelt of de werkgroepen een sterwaardering krijgen. Daarvoor moeten zij onder andere aan een aantal trainingen meewerken, die begeleid en verzorgd worden door het Platform. Zo werd er voor de winkelgebieden in Haven en Buiten Centrum de training ‘Omgaan met verbale agressie’ voor het winkelpersoneel gegeven.

Bedrijventerrein Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier

Op 12 september werd de derde sterwaardering aan Veluwsekant, Sallandsekant en Het Atelier uitgereikt. De voorzitter van deze werkgroep is Ruud v.d. Jagt (Autoradam). Verder zijn hier de volgende ondernemers bij aangesloten: Natalis, Hollander Techniek, Activ Lease, Sligro en Home of Creation. Vanuit de gemeente is de wijkregisseur betrokken rondom brandveiligheid, net als politie, SBBA en de VBA. Er is met succes geschouwd op het bedrijventerrein, er is een veiligheidsanalyse opgesteld, net als een plan van aanpak. De audit vond in november 2022 plaats.

Buitengebied De Kemphaan

Op 28 september werd de sterwaardering uitgereikt aan Buitengebied De Kemphaan, waar Erik Peeters (Stichting AAP) de voorzitter van is. De meeste ondernemingen op De Kemphaan zijn aangesloten bij de werkgroep: het restaurant, de camping, Almere Jungle, Funforest, Stad en Natuur en Staatsbosbeheer. Er is binnen deze werkgroep gezorgd voor goede en veilige verlichting voor voetgangers richting de bushalte en voor een parkeerverbod langs de weg van de camping. Ook deze werkgroep heeft, samen met politie, toezichthouders van brandveiligheid de wijkregisseur en andere partijen, een veiligheidsanalyse opgesteld en een plan van aanpak voor de komende drie jaar.  

Geschreven door