CDA Almere: Stop verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen

CDA Almere pleit ervoor dat woningcorporaties in Almere geen sociale huurwoningen meer mogen verkopen, noch liberaliseren. De partij vindt dit nodig gezien de enorme tekorten aan sociale huurwoningen in Almere.

In Almere is de voorraad sociale huurwoningen veel kleiner dan het landelijke streven van 30% per gemeente. Mede hierdoor is de wachttijd voor een sociale huurwoning in Almere opgelopen tot 12 jaar. Raadslid Kees Sanderse: ‘Het verbaasd ons ten zeerste dat er ondanks de enorme tekorten nog steeds sociale huurwoningen worden verkocht of geliberaliseerd in Almere. Door het afschaffen van de verhuurdersheffing zien wij geen financiële reden meer voor woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen of te liberaliseren.’

Wonen is een basisrecht

Daarom is het CDA van mening dat er in Almere, met de huidige tekorten, geen enkele woning aan de sociale huurwoningvoorraad meer mag worden onttrokken. De partij wil dat de gemeente Almere in de prestatieafspraken met de woningcorporaties vastlegt dat er geen sociale huurwoningen meer mogen worden verkocht of geliberaliseerd. CDA Almere heeft hiertoe een motie ingediend, Denk heeft mede ingediend.

Geschreven door