CDA Almere pleit voor lagere taakstelling huisvesting statushouders

Almere moet van het Rijk in de eerste helft van dit jaar 293 statushouders huisvesten oplopend tot 600 á 700 mensen voor heel 2023. Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen in Almere en daarom maakt CDA Almere zich zorgen over hoe deze grote groep mensen moet worden gehuisvest.

Daarbij komt dat Almere in vergelijking met ander middelgrote steden veel minder sociale huurwoningen heeft. Daarom heeft CDA Almere een motie ingediend om bij het Rijk te bepleiten de taakstelling naar beneden bij te stellen. Als deze taakstelling zo blijft dan komen mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning niet- of nauwelijks nog aan bod.

In Almere komen er per jaar ongeveer 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen beschikbaar, terwijl er ruim 40.000 mensen op de wachtlijst staan, waarvan 18.000 actief woningzoekend. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Almere is inmiddels opgelopen tot meer dan 10 jaar. Statushouders vallen onder de urgente groepen, deze moeten met voorrang worden gehuisvest net zo als bijvoorbeeld zorgverlaters, slachtoffers van huiselijk geweld en dakloze jongeren.

Woningzoekende komen niet meer aan bod

Raadslid CDA Kees Sanderse: ‘Als de taakstelling door het Rijk niet naar beneden wordt bijgesteld, dan komt er in 2023 vrijwel geen sociale huurwoning meer beschikbaar voor mensen op de wachtlijst. Dit is niet meer uit te leggen aan al die mensen die al heel lang wachten op een woning. Mede hierdoor willen de Almeerse woningbouwcorporaties ook niet meer meewerken.’

Op 15 maart verstreek de deadline voor een plan dan Almere in moest dienen bij de provincie Flevoland om de statushouders te huisvesten. Als er geen oplossing komt dan kan de provincie ingrijpen door zelf de statushouders te gaan huisvesten op kosten van de gemeente Almere. Om dit te voorkomen heeft CDA Almere een motie ingediend, waarin zij het college opdraagt een appel te doen op het Rijk om de taakstelling naar beneden bij te stellen, passend bij het aantal sociale woningen in Almere. De motie wordt donderdag 30 maart besproken in de gemeenteraad.

Deze motie is mede ingediend door dhr. de Leeuw, fractie AP-OPA

Motie lezen? klik hier

Geschreven door