De #Wooncrisis in Almere: week 18 in 2023

5 sociale huurwoningen en 841 koophuizen een prijskaartje vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en mager

WoningNet biedt in week 18 van dit jaar slechts vijf huurwoningen aan. Deze keer geen enkele huurwoning in de vrije sector. WoningNet meldt dat het aanbod de komende tijd net zo mager zal zijn. Er valt nauwelijks iets te kiezen voor wie een inkomen tot modaal heeft. Dat is een rechtstreeks gevolg van het liberale woonbeleid ‘Thuis in Almere’ waar het bouwen van dure woningen centraal staat.

Wachten en loten

Over de 5 sociale huurwoningen valt te melden dat verloting dit zal keer zorgen voor één nieuwe huurder. De nieuwe bewoners van de andere 4 sociale huurwoningen moeten veelal het langst hebben gewacht. Twee studenten, een jongere en een senior zullen de gelukkige voor dit schrale aanbod zijn.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 18 een aanbod dat bijna tweehonderdentwintig keer groter en zeker ook duurder is: 1.097 huizen. In week 17 waren dat – na aftrek van garages – 1.095 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is iets magerder dan een week geleden: 4 en geen 7 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 252 woningen. In week 17 waren dat 251 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft ook deze week nog steeds aanzienlijk meer te kiezen: 461 (was in week 17: 465) huizen. Dat is net niet twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week ook uit meer woningen dan een week geleden kiezen: 353 (was in week 17: 345). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden zak heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, heeft vijf keer meer keus als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 27 (was in week 17 ook 27).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar

Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennia lang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 18 blijft de trend in Almere het zelfde: veel (te) duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of 25 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

John van der Pauw houd wekelijks dit overzicht voor u bij

Geschreven door