Een coalitie van Farizeeërs | Column Frits Huis

Vrijwel onopgemerkt wordt in Provinciale Staten van Flevoland een coalitie gesmeed die niet alleen een uitermate onfrisse geur van nauw verholen discriminatie verspreidt, maar die ook een breuk teweeg brengt tussen stad en land. Je hoort er vrijwel niemand over. Maar ja, het is dan ook een veel minder sexy onderwerp dan de Floriade.

In opmerkelijke stilte wordt een coalitie gevormd die voor het eerst een college van Gedeputeerde Staten met de PVV zal opleveren. Dit dankzij de Boer Burger Beweging, die het als grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten in alle provincies min of meer voor het zeggen heeft. De BBB sluit geen partijen uit, maar demonstreert ondertussen een hartgrondige afkeer van links. D66 is de satan die de in totaal ruim 50.000 boeren in Nederland (0,6 procent van de beroepsbevolking) aan een beter klimaat wil opofferen. De PvdA, een gezelschap arrogante linkse betweters, kan sowieso worden gemist als kiespijn. Met de PVV daarentegen kun je als boerenpartij best zaken doen. Discriminatie, hoezo? Wie bent als boer’n al genog discrimineert. Islam? Jong van een schaep zal oe bedoel’n, dát is ‘n lam!

Ik ben boos, dat geef ik grif toe. Om misverstanden te voorkomen, voeg ik daar aan toe dat ik de verkiezingsuitslag – uiteraard – respecteer. Democratie voldoet nu eenmaal niet altijd aan ieders wensen. Dus voor de goede orde: de vorming van die beoogde coalitie van Farizeeërs in Flevoland geschiedt geheel en al volgens de democratische spelregels. Nochtans zou ik het liefst willen dat Almere zich subiet van Flevoland afscheidt en tot de provincie Noord Holland gaat behoren. Dit om twee redenen: 1. Ik weiger een college van Gedeputeerde Staten met de PVV als volwaardig te beschouwen; 2. Deze coalitie zal geen poot uitsteken voor Almere, waar meer dan de helft van het totale aantal inwoners van de provincie Flevoland is gehuisvest. Vanaf nu gaat het belang van de 1700 boerenbedrijven in Flevoland boven alles. Dit mede dankzij Almeerse stedelingen die het wel geinig vonden om op de boertjes van buut’n te stemmen.

Farizeeërs. In dit geval bedoeld als kwalificatie in de volksmond voor huichelaars en hypocrieten. Wacht even, zult u tegenwerpen. Geldt dat ook voor de PVV? Je kunt die partij toch moeilijk verwijten van de gelegenheid gebruik te maken? U hebt een punt, maar eigenlijk is de PVV de grootste Farizeeër in dat rechtse boerenclubje. De PVV moet namelijk ALLE, maar dan ook ALLE belangrijke punten in haar verkiezingsvod inleveren. Dus: de islam blijft buiten schot, de volkomen achterhaalde bestuurscultuur gaat niet op de schop (dit wordt in achterkamertjes geregeld), geen cent naar kunst en cultuur wordt dapper ingeslikt en met het afschaffen van de dienstauto’s komt het ook wel goed. Reken maar dat gedeputeerde Chris Jansen zich straks, glaasje op of niet, heerlijk zal laten rijden. Voor zover ik het kan beoordelen, blijft slechts één punt van het Flevolandse PVV gedachtegoed overeind. Dat is, om lijsttrekker Chris Jansen te citeren: “En vergeet niet, Flevoland is een landbouw provincie. Koester dat dus, net als de visserij.” Toch fijn om te weten dat ook de PVV geen poot voor je zal uitsteken als je in de grote stad Almere woont. Boer Jansen heeft helaas andere belangen.

Aan wie danken wij deze agrarische oogkleppencoalitie? Helaas, helaas, dat is de ChristenUnie. Die partij neemt genoegen met een paar door de informateurs bedachte, nietszeggende volzinnen in het coalitieakkoord waaruit moet blijken dat in Flevoland niemand wordt gediscrimineerd. Zoiets als “Ei, ei, ei, wat zijn wij blij, in Flevoland hoort iedereen er bij!”

Ja, aan me toges, om het maar eens als Amsterdamse stadsjongen te formuleren. Ik heb jarenlang in de gemeenteraad van Almere gezien wat er met Chris Jansen gebeurde als het woord islam viel. Dan verstrakte zijn gelaat, net alsof er luiken dichtvielen, en er rolden woorden van onversneden haat over zijn lippen. Moet ik soms geloven dat dankzij de ChristenUnie Chris van zijn geloof is gevallen? Nee, Chris kiest als een goede boer eieren voor zijn geld. Zolang hij gedeputeerde is, hoort de islam er gewoon bij. Chris heeft de informateurs beloofd discriminerende schuttingtaal over de islam voorlopig aan ‘Den Haag’ over te laten. Daar is de ChristenUnie ingetrapt.

Noord Holland dus. We hadden toch al niet zoveel aan Flevoland. Bijkomend voordeel: als op één na grootste gemeente van Noord Holland, krijgen we eindelijk te maken met een regionale omroep die Almere niet onderaan de prioriteitenlijst zet na Luttelgeest en Bant.

Frits Huis is journalist geweest, is nu columnist bij Omroep Almere, was gemeenteraadslid en wethouder namens Leefbaar Almere

Geschreven door