Maatregelen na incident in Haven

Naar aanleiding van de het schietincident aan de Almeerse Brink in de nacht van 13 op 14 mei neemt burgemeester Hein van der Loo per direct een aantal maatregelen.

Café The Sting wordt de komende twee weken gesloten. Ook komt er tijdelijk extra cameratoezicht in het centrumgebied van Almere Haven.

Burgemeester Hein van der Loo: “Ik sta voor een veilig Almere Haven voor iedereen. Elk crimineel incident is er een te veel.”

Café The Sting, waarbuiten het schietincident plaatsvond op de Brink, wordt daarom voor twee weken gesloten. Het tijdelijk cameratoezicht in het centrumgebied van Almere Haven wordt intussen uitgebreid. De aanpak van overlast in Almere Haven, in het bijzonder op de Brink, heeft al langere tijd de aandacht. Er vindt intensieve samenwerking plaats op het gebied van toezicht, handhaving, opsporing en preventie. Daarbij betrekt de gemeente scholen, woningcorporaties en andere partners uit de wijk. De wijkagent, de veiligheidsmanager en andere vertegenwoordigers van de gemeente zijn in gesprek met inwoners en ondernemers. Alle informatie uit de wijk vormt de basis voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak, gericht op de lange termijn.

Geschreven door