Nobelhorsters mogen meedenken over ontwerp De Brink

Het college van Burgemeester &Wethouders nodigen bewoners en aanstaande bewoners om mee te doen aan twee werksessies in maarte en april om van De Brink een échte Nobelhorst-plek te maken. Er kunnen maximaal 24 buurtbewoners uit Nobelhorst meedoen.

Op de Brink staan nu nog twee tijdelijke gebouwen: de informatieschuur en de tijdelijke huisartsenpraktijk. Met de komst van het nieuwe gezondheidscentrum en het vertrek van de huisartsenpraktijk en de informatieschuur op De Brink ontstaat er een kans om de nieuwe openbare ruimte op en rondom De Brink met elkaar in te richten tot een mooie plek. Een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen en evenementen kunnen plaatsvinden.

Twee werksessies

In twee werksessies met een groep bewoners, gebruikers van De Brink en gemeente Almere wordt gekeken naar welke behoeften en belangen er zijn ten aanzien van ontmoeting en saamhorigheid. Via de twee werksessies komt de gemeente tot een voorlopig ontwerp van De Brink.

Wie mag er meedoen?

De werksessies zijn voor volwassenen. Om te zorgen dat we variatie in leeftijdscategorie hebben, selecteert de gemeente we door middel van een objectieve loting 12 personen uit 2 leeftijdscategorieën. Van 18 tot 40 jaar en de categorie 41 jaar en ouder.

Hoe kan er meegedaan worden?

Bezoek almere.nl/werksessiedebrink en vul het formulier in. We loten uit iedere leeftijdscategorie 12 deelnemers die een uitnodiging ontvangen voor de werksessies. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot en met 28 februari. 29 februari ontvangen zij een bericht of je bent ingeloot.

Werksessie 1 op 7 maart

Onder begeleiding van Bureau Beaumont nemen de stedenbouwkundige en landschapsarchitect van Nobelhorst deelnemers mee in de opgave voor de inrichting van De Brink.  In twee groepen wordt het ‘verhaal van De Brink’ ontdekt en wat hiervan de betekenis is voor de inrichting van De Brink. De stedenbouwkundige en landschapsarchitect nemen de opbrengst mee en maken op basis hiervan één of twee varianten. 

Werksessie 2 op 25 april

In deze bijeenkomst start de gemeente met een terugblik op de vorige bijeenkomst. Wat is er besproken, wat is er opgehaald en hoe is dit verwerkt in een eerste voorstel? Om daarna verder in gesprek te gaan, op zoek naar verbeteringen op het voorlopig ontwerp.

Op almere.nl/debrink verschijnt er een verslag van de twee werksessies en de opbrengst: het voorlopig ontwerp. Iedereen kan het lezen en zien en erop reageren met een ‘tip’ en een ‘top’ door een reactie achter te laten.

Laten zien voorlopig definitief ontwerp in kwartaal 2 van 2024

Nadat ‘de tips en tops’ ambtelijk zijn besproken kunnen de planmakers een definitief ontwerp maken. Dit verschijnt wederom op almere.nl/debrink. Voorzien van een overzicht van de ‘tips en tops’ en wat er mee is gedaan in het definitief ontwerp.

 Definitief ontwerp De Brink

Op almere.nl/debrink verschijnt het definitief ontwerp dat in uitvoering gaat. Het ontwerp is voorzien van een verslag van de twee werksessies en bevat een verslag waarin te lezen valt met welke ‘tips en tops’ iets is gedaan in het ontwerp. En waarom er op bepaalde punten is gekozen om iets niet te verwerken.

Geschreven door