Muziekwijkers erg boos over gang van zaken buitenzwembad.

De gemeente Almere is op zoek naar een locatie voor een nieuw buitenzwembad. Op dit moment zijn er nog twee locaties over, te weten: “Achter Optisport Almere Stad” (in de Muziekwijk) en “Het Schakelgebied (in de Stedenwijk)”. Uit het in opdracht van de gemeente uitgevoerde onderzoek blijkt al dat de locatie in de Muziekwijk te klein is en dat er geen buitenzwembad kan worden gerealiseerd.

De omwonenden hebben het benodigde aantal vierkante meters ook zelf berekend en zelfs voor de kleinste scenario’s is er onvoldoende ruimte op deze locatie.

Ook voor de locatie “Het Schakelgebied” zijn er door bewoners van de Stedenwijk bezwaren geuit. Robert den Hartog, woordvoeder voor de straten J.S. Bachweg en de Frescobaldisraat, vindt de procedure dat de Raadsleden één van deze twee locaties moeten kiezen dan ook heel vreemd. Al eerder is er door Gregor Stam, de initiatiefnemer voor een buitenzwembad aangegeven dat er betere locaties in Almere te vinden zijn als je met de juiste mensen om tafel gaat zitten.

Op 3 april 2023 hebben Robert den Hartog en Jan van der Hoorn, namens de bewoners van JS Bachweg en de Frescobaldistraat, een brief naar de leden van de Gemeenteraad en het College gezonden, waarin een aantal bezwaren tegen de locatie “Achter Optisport Almere Stad in de Muziekwijk” zijn aangegeven.

Voorbeelden uit die brief zijn;

  • De oppervlakte van de locatie is veel te klein, zodat er geen volwaardig buitenzwembad kan worden gerealiseerd wat aan de huidige eisen voldoet;
  • Alle parkeerplaatsen rond de locatie zijn in de weekenden en avonden in gebruik door bezoekers van het binnenzwembad, de duikvereniging en bewoners van de omliggende straten;
  • Er kan niet voldaan worden aan de minimale afstand van 200 meter tussen het buitenzwembad en de omliggende woningen;
  • Het buitenzwembad kan door de te kleine oppervlakte geen functionele regionale voorziening worden;
  • Omdat het beoogde buitenbad naast een fietspad ligt waar het uitgaanspubliek ’s nachts langsfietst, heeft het buitenzwembad wel veiligheidsrisico’s. (Dit in afwijking van het in opdracht van de gemeente opgestelde rapport waarin wordt gesteld dat er “geen verwachte negatieve impact wordt verwacht”).

Daarnaast zijn de parkeerplaatsen bij de voetbal- en hockeyvereniging in de weekenden overvol en bieden zij geen extra parkeermogelijkheden, waardoor er in de Muziekwijk parkeerproblemen gaan ontstaan. Een andere vraag van de bewoners betreft de overlast die gaat ontstaan als het mooi weer is en het zwembad vanwege de te kleine locatie vol is. De Muziekwijk is al vol met een basisschool, een middelbare school, een partycentrum en een doorgaande route van uitgaanspubliek vanuit de stad. Daarnaast wordt het zwembad vaak beklad met graffiti en de omwonenden vinden dat de grens is bereikt met wat de Muziekwijk aankan.

De boosheid van de Muziekwijkers is dan ook niet gericht op de raadsleden die de locaties op donderdag 11 mei 2023 gaan bekijken, maar in de onvolledige en onjuiste rapporten en de gekozen procedure die de raadsleden dwingt om thans een onmogelijke keuze te maken. Ook de brief aan de bewoners, waarin is aangegeven dat ze pas mogen meedenken nadat de locatiekeuze is gemaakt heeft veel kwaad bloed gezet bij de bewoners en zal een participatietraject, wat mogelijk door hetzelfde onderzoeksbureau wordt uitgevoerd, geen goed doen.  

Genoeg reden om op zoek te gaan naar een geschikte locatie waar een nieuw buitenzwembad wel tot zijn recht komt en de keuze daarvoor te baseren op de inhoud. De reden dat het dan langer gaat duren en dat er nu een keuze gemaakt moet worden ziet Robert den Hartog als een vreemde overweging. Het buiten zwembad komt er voor vele jaren en een goede locatiekeuze verdient een zorgvuldige afweging in het belang van alle inwoners van Almere.

Ingezonden bericht.

Geschreven door