Alliantie aan de slag met klachtenrapport Oldewierde

Nadat woningcorporatie de Alliantie de problemen in De Hulk grotendeels heeft opgelost dient zich een nieuw dossier aan. Nu zijn het de bewoners van het appartementencomplex aan de Oldewierde die samen met SP Almere een klachtenrapport hebben gemaakt. De Alliantie heeft het rapport vrijdag in ontvangst genomen en laat in een eerste reactie weten hier snel mee aan de slag te gaan.

Begin dit jaar wees bewoner Rob Lambeck de SP-hulpdienst op ernstige gebreken in het appartementencomplex aan de Oldewierde in Almere Haven. De SP hielp Lambeck met het opstellen van een klachtenformulier dat werd verspreid onder de huurders. Eibert Draisma (raadslid SP) bracht de resultaten van het bewonersonderzoek samen in een rapport, dat de bewoners afgelopen vrijdag aan gebiedscoördinator Bob Zwier van de Alliantie aanboden.

Het Oldewierde complex bestaat uit 28 sociale huurwoningen. Het is in 2019 opgeleverd en dus nauwelijks vier jaar oud. Daarom is het opmerkelijk dat de helft van de huurders klachten heeft over hun woning en over het complex als geheel. Ook de dienstverlening en klachtafhandeling laat volgens de bewoners te wensen over.

De klachten betreffen lekkage, vocht en schimmel en afbrokkelende muren. Dit schaadt niet alleen het woongenot maar ook de gezondheid van de huurders. Er zijn sterke aanwijzingen dat de klachten worden veroorzaakt door constructiefouten die al sinds de oplevering van het complex bestaan. Het rapport concludeert dat herstel hoognodig is om te voorkomen dat vocht en schimmel het complex verder binnendringen en aantasten.

Eibert Draisma ziet nieuwe kansen voor de Alliantie om het wonen in Oldewierde aangenamer en gezonder te maken: “Zoals we bij de Hulk zagen is een projectmatige aanpak om collectieve huurdersproblemen op te lossen effectief. Ook nu rekenen we er weer op dat de Alliantie alles op alles zet om de problemen op te lossen.”

Bob Zwier dankt de bewoners voor het rapport: “We staan voor onze huurders. De ernst van de problemen in Oldewierde staat ons helder voor ogen. Samen met de bewoners maken we een plan om zo snel mogelijk met oplossingen te komen.” Voor de bewoners is dit goed nieuws. Rob Lambeck: “Ik ben blij met de reactie van de Alliantie. We kampen al heel lang met problemen. Het rapport is een concreet aanknopingspunt om direct aan de slag te gaan. We willen zo snel mogelijk met de Alliantie in gesprek gaan over hun plannen.”

Geschreven door