De #Wooncrisis in Almere: week 24

In 20238 sociale huurwoningen, 1 vrije sector woning en 861 koophuizen vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren zo’n 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 24 van dit jaar acht sociale huurwoningen en een met een prijs van € 909,05. De vrije sector woning is voor de kandidaat met een jaarinkomen van minstens € 50.200. Van de acht sociale huurwoningen wordt er geen een verloot. Van de woningen die op wachttijd worden vergeven gaan er twee naar senioren, twee naar jongeren en een naar een student. De overige drie zijn voor andere woningzoekenden.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 24 een aanbod dat ruim honderdendertig keer groter en zeker ook duurder is: 1.099 huizen. In week 23 waren dat – na aftrek van garages en een kavel – 1.112.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 3 woningen bijna opgedroogd. Vorige week war dat er nog 4.
Ook voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is de spoeling deze week weer iets dunner: 235 woningen. In week 23 waren dat 241 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 456 (was in week 23: 463) huizen. Dat is net niet twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper ook deze week weer uit meer woningen dan een week geleden kiezen: 377 (was in week 23: 376). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ruim drie keer meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 28 (was in week 23 ook 28).Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennia lang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 24 blijft de trend in Almere het zelfde: veel (te) duur aanbod in de koopsector van eigenaren die nog even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is zeer de vraag of 24 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

Geschreven door