Nieuwe aansluitingen tot 2029 niet mogelijk, Almeers energienet trekt het niet meer.

Tennet en Liander, de energiebedrijven die zich onder andere  in Flevoland bezighouden met ons energienetwerk, hebben eergisteren de noodklok geluid bij de provincie Flevoland. Dat blijkt middels een brief die gedeputeerde Jop Fackeldey gisteren aan de Staten maar ook aan de colleges van Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde stuurde.

De energiebedrijven maken zich grote zorgen over de bestendigheid van de energielevering in zuidelijk Flevoland. De energie-congestie, de groeiende file van aan te sluiten aanvragers, neemt inmiddels schrikbarende vormen aan.

Kustzône Haven in gevaar

Zoals het er nu naar uit ziet, zal de beschikbare energie tot 2029 niet toereikend zijn om nieuwe bedrijven maar ook woningen, laadpalen en andere elektrische voorzieningen aan het bestaande net te koppelen. Een meer dan somber vooruitzicht voor met name de vier gemeenten, waarvan Almere bijvoorbeeld kampt met grote woningnood.

Als men al meer woningen gaat bouwen, dan is aansluiting op het huidige elektriciteitsnet vermoedelijk tot 2029 niet mogelijk.

Vorige week bleek dat al tijdens een bezoek van de gemeenteraad aan Almere Haven. Daar werd door de gemeente verteld dat de plannen voor de ontwikkeling van de kustzône niet snel uitgevoerd zullen kunnen worden doordat nieuwe bouwwerken niet kunnen worden aangesloten op het bestaande netwerk.

Inleveren stroom werkt niet

Ook de vestiging van andere projecten, zoals de mogelijke komst van een kazerne op gebied van Zeewolde, zal ongetwijfeld grote vertraging oplopen.

Van eerdere plannen om middels noodgrepen iets aan de netwerkcongestie te doen, komt tot nu toe weinig terecht. De bereidheid van bestaande bedrijven om te snijden in hun energieverbruik, blijkt nauwelijks aanwezig. Ook groeien de zogenaamde ‘kleinverbruikers’, woningen, winkels en dergelijke maar vooral de talloze laadpalen voor elektrische auto’s, veel sneller dan verwacht wat ook veel extra belasting op het netwerk tot gevolg heeft.

De energiebedrijven slaan daarom een niet mis te verstaan alarm.

“Dit baart ons ernstige zorgen,” schrijven ze aan gedeputeerde Fackeldey. “Immers, in een worst case scenario worden netcomponenten zwaarder belast dan waar ze voor ontworpen zijn. Regelmatige en langdurige storingen zijn in zo’n situatie niet uit te sluiten – met alle gevolgen van dien.”

De huidige beleidsdoelen op het gebied van stikstofvermindering verergeren de situatie bovendien. “De landelijke ambities zijn daarbij naar boven bijgesteld: 60% CO2-reductie in 2030 in plaats van de eerdere 49%.”
Windmolens en zonnevelden leveren bij lange na niet genoeg op om aan de huidige en zeker aan de stijgende vraag te voldoen.

Om die reden gaat de provincie actief bestaande bedrijven benaderen om hen te overtuigen een deel van hun energieverbruik in te leveren om de congestie te verminderen, schrijft Fackeldey.

Op 27 juni organiseren Tennet en Liander een webseminar waarin men hoopt meer bedrijven tot inleveren van energie over te kunnen halen en zo ‘het flexibel vermogen te verhogen’.

Geschreven door