Verzet tegen einde voor restaurant Noorderplassen

De eigenaar van De Kapitein in Noorderplassen West heeft een totaal andere kijk op de toekomst van zijn restaurant dan de gemeente. Hij betwist dat de gemeente genoodzaakt is de locatie openbaar te verkopen. De eigenaar zegt geschokt te zijn door dat nieuws.

Het college beroept zich op het Didam-arrest waardoor de gemeente verplicht is de huurovereenkomst met de watersportvereniging daar te beëindigen. Bij die vereniging heeft De Kapitein het clubhuis gehuurd. Dat zou gebeurd zijn zonder medeweten van de gemeente.

De eigenaar stelt in een brief aan de gemeenteraad dat het Didam-arrest niet op zijn situatie van toepassing is. Bovendien voert hij aan dat de gemeente bekend is met zijn bedrijf, omdat hij een horecavergunning heeft en met de wethouder gesprekken heeft gevoerd. Het college stelt dat De Kapitein op dezelfde locatie geen groter horecabedrijf kan vestigen zonder andere gegadigden de kans te geven.

Nieuwbouw voor het restaurant is de aanleiding voor de confrontatie met de gemeente.

Door die situatie komt ook de watersportvereniging in problemen. Verhuur van het clubhuis is nodig om de vereniging financieel te laten overleven. Het college stelt voor de huurovereenkomst met zowel de club als het restaurant na twee jaar te stoppen.

Geschreven door