Voorkeursrecht bij verkoop voor huizen Markerkant

Op bedrijventerrein Markerkant 15 worden in de toekomst woningen gebouwd. Het college van B en W wil een menging van wonen en bedrijvigheid in het gebied.

Het gebied van zeven hectare wordt in de plannen van de gemeente omgewerkt tot een hoogwaardige nieuwe stadswijk. Markerkant 15 maakt deel uit van het gebied Centrum Noord, waar in de toekomst minstens 1500 en maximaal 3000 nieuwe woningen moeten komen.

Om woningbouw na 2030 mogelijk te maken wil de gemeente een voorkeursrecht bij verkoop van bedrijfsterrein. De gemeente heeft nu twee percelen in de wijk in eigendom, waaronder de voormalige brandweerkazerne, maar dat moeten er meer worden om de plannen te realiseren.

Het voorkeursrecht sluit niet uit dat een terrein verkocht wordt aan een andere partij, maar alleen als de gemeente geen interesse heeft.

In de wijk past Almere het voorkeursrecht voor het eerst toe. Wethouder Maaike Veeningen zei donderdagavond op de Politieke Markt dat het zeker niet de bedoeling is dit instrument standaard overal in te voeren. “In dit gebied is het ingewikkeld als je wilt transformeren. De verkaveling is niet eenvoudig en de infrastructuur vergt aanpassingen. Maar ik zeg niet dat we het nooit elders zullen doen, alleen zijn die plannen er niet.”

Het voorstel maakt het niet mogelijk bedrijfsgrond te onteigenen. Bij een conflict over de waarde moet de rechter een onafhankelijk oordeel vellen.

Bedrijven zijn geïnformeerd en kregen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Daarvan werd weinig gebruik gemaakt. In de gemeenteraad stuiten de voorstellen niet op bezwaren.

Geschreven door