Arjen Gerritsen aanbevolen als commissaris van de Koning in de provincie Flevoland

Arjen Gerritsen is door Provinciale Staten van Flevoland aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als nieuwe commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. De 53-jarige Arjen Gerritsen, nu burgemeester van Almelo, volgt Leen Verbeek op, die in november 2023 met pensioen gaat.


De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bespreekt de aanbeveling van Provinciale Staten in de ministerraad. Indien de ministerraad hiermee instemt draagt de minister Arjen Gerritsen voor bij Zijne Majesteit de Koning tot benoeming. De Koning ondertekent het benoemingsbesluit en ook de minister zet haar handtekening. Arjen Gerritsen wordt naar verwachting in november 2023 geïnstalleerd als nieuwe commissaris van de Koning.

Geschreven door