Suriname en Flevoland gaan samenwerken aan ontwikkeling duurzame voedselketen

Vrijdag 7 oktober ondertekenden de Ambassadeur van de Republiek Suriname Rajendre Khargi en Commissaris van de Koning Leen Verbeek een intentieverklaring om samen te werken aan de verdere ontwikkeling van een duurzame voedselketen in Suriname.

Kennis en innovaties

Suriname en Flevoland zetten zich vooral in voor het versterken van de kennissamenwerking om zo innovaties te realiseren om de landbouwproductie in Suriname te verduurzamen en te verhogen. Onderwerpen als irrigatie, watermanagement en verantwoorde gewasbescherming in de (organische) landbouw zijn daarbij belangrijk.

Samenwerking

De samenwerking tussen onderzoeksinstituten, de landbouwuniversiteiten en hogescholen van Flevoland en Suriname wordt versterkt en er wordt ingezet op uitwisseling van studenten en docenten. Ook worden Nederlandse en Surinaamse ondernemingen uitgenodigd om samen actief te worden op de Surinaamse agromarkt. Een derde deel van de samenwerking is het

inspireren van voedselverwerkers en chef-koks (in opleiding) in productontwikkeling van Surinaamse groenten en kruiden ten behoeve van ziekte preventie. Suriname en Flevoland hebben er vertrouwen in dat de intentieverklaring een begin is van een jarenlange samenwerking.

Commissaris van de Koning Leen Verbeek (links) en Ambassadeur van de Republiek Suriname Rajendre Khargi (rechts)

Geschreven door