College stemt in met Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

In het coalitieakkoord Almere 2022-2026 “Bouwen aan een gezonde toekomst” is afgesproken om verder te bouwen aan een groene, gezonde en duurzame stad. Met als ambitie om de eerste grote energieneutrale stad van Nederland te worden. Een van de stappen die de gemeente wil nemen om dit te bereiken is het verduurzamen van de ‘eigen’ gemeentelijke gebouwen. Daarmee wil de gemeente het voorbeeld zijn in het streven naar duurzaam vastgoed.

De Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed Almere laat zien hoe deze opgave wordt aangepakt. Op basis van de maatregelen van deze Routekaart verwacht de gemeente 6,1 miljoen kilo CO2 te reduceren, een reductie van 71%.

Wethouder Alexander Sprong

“ We zijn op weg naar de eerste energieneutrale stad van Nederland. Wij vragen aan onze inwoners en bedrijven om mee te verduurzamen, want dit is een gezamenlijke opgave. Maar dat betekent dat wij zelf ook aan de lat staan. En als ik dan kijk naar onze gemeentelijke gebouwen, dan kunnen we stappen maken. Als gemeente gebruiken we veel energie, daarom zullen we als eerste maatregelen moeten nemen om dit verminderen. De energie die we dan nog echt nodig hebben moet dan ook groen zijn. Daar helpt het onlangs geopend zonnepark Braambergen onder andere aan mee, want onze gebouwen zijn voor 15 jaar voorzien van groene stroom. Een mijlpaal als het gaat om het reduceren van CO2 uitstoot. Maar er moet meer gebeuren. Ook de gebouwen zelf moeten aangepast worden. Daarvoor gaan we eerst kijken welke gebouwen we op langere termijn in ons bezit willen houden. Vervolgens zorgen we dat deze gebouwen voldoen aan de eisen voor CO2 reductie in 2050. En nieuwbouw voldoet natuurlijk meteen aan de nieuwe eisen van een energieneutraal gebouw. Deze stappen kunnen niet in een keer uitgevoerd worden en kosten geld. Het leidt op den duur tot lagere (energie)lasten, maar het blijft een investering. We voeren de routekaart uit in stappen, zodat we onder andere rekening kunnen houden met nieuwe ontwikkelingen in de techniek en de energietransitie. “

Totale kosten De totale investeringskosten voor de verduurzaming van de 144 panden worden geschat op € 92,4 miljoen (prijspeil 2022). Dit is inclusief kosten voor voorbereiding, advies en toezicht. Niet alle gebouwen kunnen in één keer aangepakt worden. De duurzaamheidsmaatregelen worden in gedeeltes, ook wel tranches genoemd, aan de raad aangeboden en uitgevoerd.

Geschreven door