Inspraak ontwerp-Afvalstoffenverordening 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft op 18 juli 2023 besloten de ontwerp-Afvalstoffenverordening 2024 vrij te geven voor inspraak.

In de Afvalstoffenverordening staan de regels voor het scheiden en verwerken van afval. Deze regels zijn bedoeld voor inwoners en de gemeente. De bestaande Afvalstoffenverordening is van 2017 en is deels verouderd. We hebben deze daarom aangepast. In de ontwerp-Afvalstoffenverordening 2024 zijn ook beoogde veranderingen meegenomen zoals de invoering van pmd+ en verhoogde handhaving op het scheiden van afval, de ja/ja-sticker en het stoppen van de aan huis inzameling van klein chemisch afval.

Je kunt de ontwerp-Afvalverordening 2024 bekijken via overheid.nl. Dit kan gedurende een termijn van zes weken, vanaf 27 juli tot en met 6 september 2023. Lukt het je niet om het document digitaal in te zien? Bel naar telefoonnummer 14 036. We maken dan een afspraak zodat je het document op locatie kunt komen bekijken.

Zienswijze indienen

Van 27 juli tot en met 8 september 2023 kun je een zienswijze (je mening) geven op de ontwerp-Afvalstoffenverordening. Dit kan schriftelijk of mondeling:

  • Stuur een brief naar Stadsreiniging, t.a.v. Johan Luiks, De Steiger 221, 1351 AX Almere. Of mail naar info@almere.nl.
  • Zet in de brief of mail altijd je naam, adres, woonplaats en het kenmerk van deze brief.
  • Liever mondeling een zienswijze indienen? Bel 14 036 en geef aan dat je hierover teruggebeld wil worden door Johan Luiks.

Klik hier voor het downloaden van de pdf

Geschreven door