Meerdere overtredingen aangetroffen tijdens integrale controle bedrijventerrein aan de Vaart 

Op dinsdag 4 juli controleerde gemeente Almere, samen met de politie en andere partners een gedeelte van het bedrijventerrein aan De Vaart (Bolderweg). In totaal zijn 44 panden bezocht.

Gemeente Almere, Politie, RIEC, Belastingdienst, Douane, UWV, Liander en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek waren aanwezig tijdens de controle. Deze controle was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

·       In vijf panden werden slaapplekken aangetroffen, dit is een overtreding van het bestemmingsplan.

·       Er waren meerdere mensen aan het werk met een uitkering.

·       In één pand is een verdiepingsvloer geplaatst zonder omgevingsvergunning.

·       In één pand was er sprake van misstanden aan de elektriciteitsmeter.

·       In één pand zijn hennepgerelateerde goederen aangetroffen en in beslag genomen.  

·       Meerdere kleinere overtredingen zoals niet gekeurde blusmiddelen, defecte noodverlichting en een pand waar meer dan de toegestane hoeveelheid gasflessen stond opgeslagen. Verder ontbrak bijvoorbeeld een brandwerende kast voor gevaarlijke stoffen, stonden gasflessen niet vast en was er bij één pand sprake van mogelijke bodemverontreiniging.  

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is verder rustig verlopen.

Burgemeester Hein van der Loo: “Veilig wonen en werken in Almere. Daar maak ik mij sterk voor. Daarom zijn integrale controles belangrijk. Samen met professionele partners bekijken wij of alles volgens de regels gaat. Fijn als we constateren dat het oké is. Zo niet, dan nemen we maatregelen.”

Vermoedt u dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in uw omgeving? 

U kunt signalen op verschillende manieren met ons delen:

Bij de gemeente Almere via 14 036, www.almere.nl of door te mailen naar: meldpuntondermijning@almere.nl ;

Bij de politie via 0900-8844 of (bij spoed) 112; Bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. 

Geschreven door