Overtredingen aangetroffen tijdens integrale controle op bedrijventerrein in Stad

Op dinsdag 10 oktober controleerde gemeente Almere, samen met de politie en andere partners, bedrijventerrein Het Atelier, In totaal zijn 44 panden bezocht. Er werden enkele overtredingen aangetroffen.
 
Burgemeester Hein van der Loo: “Veilig kunnen wonen en werken in Almere. Daar maak ik mij sterk voor. Juist daarom is een integrale controle zo belangrijk; samen met onze partners bekijken wij of alles volgens de regels gaat. Het doet mij deugd dat tijdens de controle op dit bedrijventerrein de meeste zaken op orde waren. Laten we er samen voor zorgen dat dit zo blijft. Ik bedank alle ondernemers voor hun inzet en medewerking.”

Gemeente Almere, politie, RIEC, Belastingdienst, UWV, OFGV en Liander waren aanwezig tijdens de controle. Deze was bedoeld om zicht te krijgen op de naleving van de regels op onder meer het gebied van brandveiligheid, milieu en plaatselijke regelgeving om zo ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Bij de controle zijn de volgende overtredingen geconstateerd: 

  • In één pand werd geslapen, dit is een overtreding van het bestemmingsplan.
  • In één pand was geen doorvalbeveiliging aanwezig. Dit is een bouwkundige overtreding.
  • Meerdere kleinere overtredingen op het gebied van brandveiligheid, zoals niet gekeurde blusmiddelen.

Per overtreding worden passende maatregelen genomen. De dag is rustig verlopen.   

Meld criminele activiteiten

Denkt u dat er sprake is van criminele activiteiten in een pand of in uw omgeving? U kunt signalen op verschillende manieren met ons delen:

Geschreven door