Petitie als noodoproep voor behoud Voetnoot

Met de mogelijke sloop van broedplaats De Voetnoot dreigt ruimte voor eigen kunst en cultuur in Almere te verdwijnen. Gebruikers van het complex aan het Stadhuisplein zijn daarom een petitie gestart.

“Sloop is doodzonde als je het ons vraagt, want zonder maak- en presentatieplek geen cultuur, en zonder cultuur zal de stad nooit echt gaan bruisen”, schrijven de initiatiefnemers.

Zij constateren dat er een groot tekort is aan toegankelijke werk- en presentatieplekken voor de cultuursector van Almere. Dit jaar alleen al verdwijnen er vier broedplaatsen en hiermee een groot deel de culturele voedingsbodem van Almere.

Ze verwijzen naar het cultuurplan van de gemeente, die onderschrijft aan een broedplaatsenbeleid te werken. Dit beleid is tot op heden niet geschreven waardoor de sector nergens op terug kan vallen.

De gebruikers van De Voetnoot stellen dat het de hoogste tijd is dat de gemeente de waarde van kunst en cultuur gaat inzien en zorgt voor concrete korte- en lange termijn oplossingen voor een goed vestigingsklimaat voor kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele makers.

In voorlopige plannen van de gemeente moet De Voetnoot wijken voor nieuwbouw en komt daarin een onderdeel van een verkeersverbinding. De gemeenteraad heeft nog geen beslissing genomen.

De petitie staat op www.petities.nl

Geschreven door