Cultuurnota periode 2021-2024 vastgesteld

Gedeputeerde Staten (GS) van Provincie Flevoland hebben de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. Met ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ wil de provincie inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om cultuur te beleven en te maken.

De hoofdlijnen uit vorige beleidsperiodes worden voortgezet, waarbij Het Verhaal van Flevoland centraal staat. Daarnaast komt er meer ruimte voor ontwikkeling en experiment.
De kaders voor de cultuurnota komen voort uit het rijksbeleid Cultuur 2021-2024, het provinciale Coalitieakkoord 2019-2023 en het regionale culturele Flevoprofiel. Ook is gekeken naar de culturele opbrengst van door de provincie gesubsidieerde instellingen. Daarnaast hebben culturele instellingen en ambtenaren uit Flevolandse gemeenten input gegeven en heeft een klankbordgroep uit het culturele veld meegedacht.

Waardevolle cultuur

In het komende cultuurbeleid stelt de provincie de verschillende waarden van cultuur voor de samenleving centraal. Naast de artistieke waarde die cultuur kenmerkt, wil de provincie ook de maatschappelijke, economische en ruimtelijke waarde versterken. Kunst en cultuur kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze verhogen ook de aantrekkelijkheid van de provincie, wat toerisme en horeca ten goede komt. De Cultuurnota gaat uit van twee routes: Cultuur Beleven en Cultuur Maken.

Cultuur Beleven

Met de route Cultuur Beleven laat de provincie zo veel mogelijk Flevolanders in contact komen met kunst en cultuur: kinderen, jongeren en volwassenen. Daarvoor worden landschapskunst, cultuureducatie, bibliotheken en musea ingezet.

Cultuur Maken

Met deze route hebben alle Flevolanders de mogelijkheid om actief mee te doen op het gebied van kunst en cultuur, als vrijetijdsbesteding of om een professionele carrière op te bouwen. De provincie richt een fonds in voor artistieke en culturele ontwikkeling om een nieuw en experimenteel aanbod te bevorderen.
Een ander belangrijk onderdeel van de Flevolandse cultuur is erfgoed. Daarover is in 2019 een aparte beleidsnota verschenen, waarin het Verhaal van Flevoland ook volop aandacht krijgt.

Gedeputeerde Cultuur Michiel Rijsberman is blij met de nieuwe Cultuurnota: “Door de coronacrisis zijn er barre tijden aangebroken voor de cultuursector. Als provincie zetten we ons volledig in om met de minister en gemeenten samen een manier te zoeken om de sector uit deze crisis te helpen. Met deze cultuurnota geven we vorm aan onze inzet voor cultuur in de periode die daarna komt.”

Provinciale Staten stellen de Cultuurnota 2021-2024 vast op 24 juni. De Cultuurnota 2021-2024 vindt u op de website van provincie Flevoland.

Geschreven door