Studie naar effect van meer expats in Almere

Er komt een groot onderzoek naar de betekenis van kennismigranten en arbeidsmigranten voor de Almeerse samenleving. Voor het einde van het jaar wil wethouder Froukje de Jonge dat klaar hebben en met de gemeenteraad bespreken.

De zogenoemde expats, maar ook studenten en statushouders vormen in Almere samen 8 procent van de bevolking. Uit een klein onderzoek onder makelaars is duidelijk geworden dat momenteel de helft van alle Almeerse koopwoningen aan kennismigranten wordt verkocht.

Volgens de wethouder is de positie van die groep in de samenleving een relevant vraagstuk. De aanwezigheid van vooral tijdelijke werkenden heeft volgens haar impact op de samenleving.

Belangrijk aspect van de tijdelijke inwoners is dat ze nauwelijks bij de samenleving betrokken raken en dat een taalprobleem contacten hindert. Op initiatief van VVD en PvdA besprak de gemeenteraad donderdag de gevolgen voor de aanwezigheid van de expats.

Verschillende fracties zien in de aanwezigheid van de kennismigranten weinig problemen. Andere menen dat gebrek aan integratie leidt tot tweedeling in de samenleving. Zij pleiten onder meer voor menging van scholieren in het regulier onderwijs en op de internationale school in de stad.

Raadsleden zien voordeel van gezamenlijke deelname aan sport en cultuur. Ook werd gepleit voor een paar uur Nederlandse les op de verder volledig Engelstalige Internationale School.

Lastig is vooral dat 50 procent van de expats Almere al na twee jaar verlaten en 70 procent na vijf jaar. Ten opzichte van Amsterdam valt op dat veel kennismigranten zich blijvend in Almere willen vestigen.

Geschreven door