Zorgen bij Denk over kwaliteit scholen

Er is een gerichte aanpak nodig om de basiskwaliteit van de scholen in Almere te verzekeren. Dat stelt raadslid Hassan Buyatui van Denk in vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Buyatui wil voorkomen dat de kwaliteit daalt tot het niveau van tien jaar geleden. Toen telde Almere twintig scholen die bestempeld werden als zwak of zeer zwak.

Destijds wilde het college alle directeuren van slecht presterende scholen uit hun functie ontheffen. Formeel heeft de gemeente die mogelijkheid niet, omdat het onderwijs de verantwoordelijkheid van besturen en het Rijk is.

Volgens recente publicatie in Trouw kent Almere twee zeer zwakke basisscholen. Daar zijn de prestaties van leerlingen de laatste drie jaar achtergebleven bij vergelijkbare scholen. Dat werd vastgesteld door de onderwijsinspectie.

Buyatui wil het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zetten. Hij wil voorkomen dat de situatie in de stad terugkeert naar die van tien jaar geleden.

Geschreven door