Derde begraafplaats niet op korte termijn nodig

Almere Pampus is een van de zoekgebieden voor de derde begraafplaats in de stad. Het moet een locatie zijn op afstand van de bestaande rustplaatsen in Haven en Stad. Wanneer die voorziening nodig is, hangt af van de groei van Almere.

Gedacht wordt aan één terrein van vijf hectare buiten woongebieden.

Nu al is extra ruimte nodig voor een islamitische begraafplaats bij Kruidenwijk in Stad. Bovendien heeft een ander islamitisch genootschap plannen om gelovigen te begraven op eigen terrein bij de te bouwen moskee in Oosterwold. Daarvoor is toestemming van de gemeenteraad nodig.

Donderdagavond beraadslaagde de raad over de ontwikkeling van dodenakkers. Daarbij werd ook de aanleg van een natuurbegraafplaats overwogen. Er bestaat verschil van inzicht over de vraag of lichamen teruggeven aan de natuur mogelijk is in de poldergrond.

De gemeenteraad staat welwillend tegenover de plannen van wethouder Jesse Luijendijk. Hij wil onder andere voorkomen dat nieuwe terreinen ten koste gaan van bestaand groen. Ze moeten juist het groene raamwerk versterken. De verkenning van locaties voor een natuurbegraafplaats doet de wethouder onder andere met de eigenaren van natuurgebieden, zoals Flevo-Landschap.

Een uitgewerkt voorstel wordt eind dit jaar verwacht. (archieffoto)

Geschreven door