€440.000 rijkssubsidie voor een nieuwe bibliotheek in Almere Nobelhorst

Het ministerie van OCW kent de gemeente Almere €440.000 toe om een nieuwe bibliotheekvoorziening in Nobelhorst in te richten. De Nieuwe Bibliotheek opent daar in augustus 2024 een servicepunt in Montessori Campus. Met deze subsidie van het Rijk kan de bibliotheek in Nobelhorst een volwaardige invulling krijgen.

De overheid stelt geld beschikbaar om bibliotheken nu en in de toekomst voor iedereen beschikbaar en bereikbaar te laten zijn. In het voorjaar van 2023 konden gemeenten financiering aanvragen om nieuwe bibliotheekvestigingen op te richten of bestaande voorzieningen door te ontwikkelen. In de eerste ronde is het beschikbare budget ruim overvraagd.

Bibliotheek als huiskamer van de stad

Wethouder van cultuur Kees Ahles: ‘Wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat we met deze toekenning ook in Almere Nobelhorst een bibliotheekvestiging kunnen openen voor onze inwoners. De functie van een bibliotheek in een wijk gaat veel verder dan het uitlenen van boeken. Het is een huiskamer voor jong en oud die voorziet in een behoefte om elkaar te ontmoeten en samen te werken. De locaties van De Nieuwe Bibliotheek dragen op deze manier bij aan de culturele en maatschappelijke verbinding in Almere die we als college zo belangrijk vinden’. 

Bijzondere school/wijkvestiging in Nobelhorst

De nieuwe, kleine bibliotheek in Nobelhorst wordt een bijzondere combinatie van een schoolbibliotheek voor de kinderen van 0 t/m 18 jaar èn een wijkvestiging voor alle lokale inwoners. Daarnaast wordt het servicepunt een platform voor partners die een plek zoeken om de bewoners of elkaar te ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan lokale clubs en verenigingen die willen vergaderen en repeteren, of partners die naschoolse kunstactiviteiten graag organiseren.Directeur Annerie Brenninkmeijer van De Nieuwe Bibliotheek in Almere: ‘Wij zijn bijzonder blij met de samenwerking met de gemeente, de financiële steun van de rijksoverheid en de collaboratie met de Almeerse Scholen Gemeenschap. Inzet van alle partijen samen maakt dit uniek en deze bijzondere werkwijze mogelijk’. 

Meer informatie: Gemeenten kunnen aan de slag met verstevigen bibliothekennetwerk | Nieuwsbericht | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Geschreven door