Schep in grond voor de Montessori Campus

De Montessori Campus voor kinderen van 0-18 jaar wordt gebouwd in Nobelhorst. Om deze bijzondere voorziening mogelijk te maken, werken de Almeerse Scholen Groep (ASG), GO! Kinderopvang, de Nieuwe Bibliotheek en de Gemeente Almere samen.

Op dinsdag 25 oktober is het definitieve ontwerp gepresenteerd en ging de schep voor het nieuwe gebouw letterlijk de grond in onder het toeziend oog van alle aanwezige partijen.
In één gebied komt een kinderopvang- en onderwijsvoorziening, een bibliotheek, een sporthal en een skills garden. Deze voorzieningen vormen gezamenlijk de Montessori Campus 0-18.

Ontmoetingsplek

De Montessori Campus 0-18 is een ontmoetingsplek waar ieder kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Vanuit de Montessori-gedachte is de overtuiging dat ieder kind vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid leert. Zo wordt het kind ondersteund om verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.

Op de foto van links naar rechts: Giovanni Amelo (Gemeente Almere), Wendy Wesselingh (GO! Kinderopvang), Herbert Griffioen (College van Bestuur van ASG) en Elham Bahrami (de Nieuwe Bibliotheek)

Geschreven door